Vill du segla Genuine?

Genuine flyttar ibland på sig mellan olika farvatten. I samband med detta finns ibland möjlighet att följa med på en tur. Erfarna personer kan också komma ifråga för att själva eller tillsammans med egen besättning transportera Genuine. I sådana fall finns möjligheten att kunna disponera Genuine några dagar vid start eller mål som ersättning för hjälp med transportseglingen.


Vi tänker oss också att hyra ut Genuine i begränsad omfattning när det passar in i schemat. Här vill vi att personen som hyr har lämplig nautisk kompetens och kan berätta om sin erfarenhet av liknande båtar.

KONTAKTA OSS